Kościół Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny

Sanktuarium Matki Bożej Trąbkowskiej

Matka Boża Trąbkowska
koronowana
12 czerwca 1987 roku


Archidiecezja Gdańska

 width=
Duża wieś kociewska położona w województwie pomorskim, w powiecie gdańskim, w gminie Trąbki Wielkie przy drodze wojewódzkiej nr 222, na pd. od Gdańska, przy szosie Gdańsk Orunia – Starogard Gdański. Pierwsze historyczne wzmianki o miejscowości pochodzą z XIII wieku – z okresu przed opanowaniem Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków. Od II pokoju toruńskiego w roku 1466 stanowi krótko własność gdańszczan, po czym przechodzi pod zwierzchnictwo polskiego starosty w Sobowidzu. Podczas wojen szwedzkich wieś zostaje złupiona przez wojska szwedzkie. W efekcie I rozbioru Polski w roku 1772 dostaje się pod zwierzchnictwo administracyjne zaboru pruskiego.
Pierwszy kościół miał istnieć już 1236 roku, a parafie erygowano około 1331 roku. W XVI wieku kościół przejściowo należał do ewangelików. W XVII wieku, prawdopodobnie podczas wojen szwedzkich został spalony.
W 1730 roku wojewodzina pomorska Konstancja Czapska wyjednała w Rzymie specjalne odpusty dla pielgrzymów przybywających do Trąbek Wielkich oraz wybudowała do dziś stojący kościół parafialny. Kościół jest budowlą ceglaną, jednonawową, bez wieży. Ołtarze boczne, ambona i chrzcielnica pochodzą z XVIII wieku, ołtarz główny i organy z 1880 roku. Interesujący jest osiemnastowieczny gdański obraz z wyobrażeniem przypowieści o pannach mądrych i głupich.
Obraz znajdujący się w kaplicy cmentarnej został otoczony szczególną czcią na początku XVIII wieku. Przybywali pielgrzymi, składano wota. Nadzwyczajność łask stwierdził wówczas wizytator biskupi. Cudowność obrazu potwierdziła wizytacja z 1765 roku. Obraz
przeniesiono w 1740 roku do wybudowanego dlań kościoła. Kult Matki Bożej Trąbkowskiej trwa do dnia dzisiejszego. Obraz nieznanego artysty powstał prawdopodobnie w gdańskim ośrodku malarskim, w drugiej połowie XVII wieku, koronowany w Gdańsku w dniu 12 czerwca 1987 roku przez papieża Jana Pawła II. Oprawiony jest w srebrne, bogato zdobione ramy.
TrabkiWielkie_32.jpg
TrabkiWielkie_29.jpg
Trabki_Wielkie_kosciol_20100918_023.jpg
Trabki_Wielkie_kosciol_20100918_002.jpg
Trabki_Wielkie_kosciol_20100918_018.jpg
Trabki_Wielkie_kosciol_20100918_006.jpg
Trabki_Wielkie_kosciol_20100918_020.jpg
Trabki_Wielkie_kosciol_20100918_004.jpg
TrabkiWielkie_18.jpg
Trabki_Wielkie_obraz.jpg
TrabkiWielkie_19.jpg
TrabkiWielkie_23.jpg
TrabkiWielkie_27.jpg
Trabki_Wielkie_kosciol_20100918_012.jpg
Trabki_Wielkie_kosciol_20100918_014.jpg
Trabki_Wielkie_kosciol_20100918_011.jpg
Trabki_Wielkie_kosciol_20100918_021.jpg
Trabki_Wielkie_kosciol_20100918_008.jpg